Beton Sınıfları ve Binaya Etkisi

Beton Nedir? Beton agrega adını verdiğimiz; kum, çakıl, mıcır, taneli mineral malzeme ile onları birbirine yapıştıran çimento ve sudan oluşan, zamanla sertleşip dayanım yani mukavemet kazanan kompozit bir malzemedir.

Beton içerisinde;

 1. Çimento: iri agregaları birbirine bağlayan,
 2. Kum ise iri agrega taneleri arasındaki boşlukları dolduran elemanlardır.
 3. Çakıl ve kırmataş taneleri betonda iskelet görevi yaparak, dış kuvvetlere karşı koyarlar.

Hazır Beton?

Üretimi yeni yapılan ve Fabrikasyon ürünü olan; daha sertleşmemiş ve şekil verilebilen çimento-su-iri ve ince agrega karışımından oluşur. Yani fabrikalarda istediğimiz beton kalitesine göre ( C25-C50) gibi beton sınıflarına göre sipariş edilirler

Betonun genel özellikleri

Beton Sınıfı Karakteristlik Silindir Basınç Dayanımı (N/mm2)  Karakteristlik Küp Basınç Dayanım (N/mm2)
C14 14 16
C16 16 20
C18 18 22
C20 20 25
C25 25 30
C30 30 37
C35 35 45
C40 40 50
C45 45 55
C50 50 60
 1. İşlenebilir olmalıdır: Taze beton kolay karıştırılmalı ve yerleştirilmeli, karıştırılırken, taşınırken ve yerleştirilirken segregasyona uğramamalıdır.
 2. Mukavemetli olmalıdır: Sertleşmiş beton projede öngörülen mukavemeti değerini sağlamalıdır.
 3. Durabil olmalıdır: Sertleşmiş beton hava, su veya kimyasal çevrenin etkisiyle, don – çözülme, ıslanma, kuruma gibi fiziksel etkiler ve hatta beton iç yapısında agrega ve çimento arasında oluşabilecek reaksiyonlar sonucu beton özelliklerindeki bozulmalara karşı direnç göstermesi gerekmektedir.
 4. Agreganın en büyük tane boyutu donatı durumuna uygun olmalıdır..
 5. Beton hacim sabitliğine sahip olmalı; rötre (büzülme) ve şişme sınırlı olmalı
 6. Geçirimsiz olmalı
 7. Deniz suyuna dayanıklı olmalı
 8. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı olmalı
 9. Aşınmaya dayanıklı olmalı

C20 beton özellikleri

C20 beton günümüzde inşaat sektöründe kullanılan en dayanıksız, güçsüz betondur. C20 betonun 1 santimetrekaresi 200 kiloluk bir yüke dayanabilecek şekildedir. Günümüzün inşaat teknolojisinde bu oran çok düşüktür.

C25 beton özellikleri

C25 betonun, 1 santimetre karesi 250 kilogram yük taşıma kapasitesine sahiptir. Daha çok maliyeti düşürebilmek adına kullanılan C20 ve C25 betonların yapılarda güvenliği, dayanıklılığı sağlamaktan uzak olduğunu söylemek mümkündür.

C30 beton özellikleri

C30 betonun 1 santimetrekaresi 300 kilogram yük taşıyabilecek kapasiteye sahiptir ve özellikle deprem bölgelerinde yapılacak inşaatın betonunun en az C30 olması gerekiyor.

C35 beton özellikleri

C35 beton, günümüzde kullanılan en dayanıklı betonlardandır. C35 betonun 1 santimetrekaresi 325 kiloluk yüke dayanabilecek şekildedir. C35 beton ile yapılan binalar, depreme ve diğer doğal ya da yapay olumsuzluklara, felaketlere dayanma gücü en yüksek yapılardandır.

Betonarme elemanların boyut ve donatı hesaplarında, C50/60 sınıfına kadar TS 500, daha yüksek beton sınıflarında Eurocode 2’de verilen kabuller kullanılacağı belirtilmiştir. Beton sınıfı C80/95’ten daha yüksek olan betonarme binalar
bu Yönetmeliğin kapsamı dışında bırakılmıştır. Beton sınıfları gün geçtikçe yükselmektedir. Bu nedenle önümüzdeki dönemde betonarme yapıların tasarımda Eurocode 2’nin çok daha fazla kullanılacağını düşünmekteyiz

Türkiye’de 20 milyonun üzerinde konut bulunmaktadır. Bunların yüzde 35’i (yaklaşık 6,7 milyon konut) maalesef depreme dayanıksızdır. Bu doğrultuda, ülkemizin mevcut yapı stoku envanterinin detaylı bir şekilde çıkartılması ve bütün yapıların risk potansiyelinin ortaya konulması kritik öneme sahiptir. Bu kapsamda, ilk etapta hızlı tarama ile tespit edilen yüksek riskli yapılar acilen yenilenmelidir. Diğer riskli yapıların performansı daha detaylı analizlerle değerlendirilerek alınacak tedbirler belirlenmelidir

 

Yorum Yapabilir veya Soru Sorabilirsiniz